LeftRight

Monthly Archives : January 2013

Integrated Reporting bij KPMG

KPMG

Het integrated report van KPMG

“Vorig jaar hebben we eerste stappen gezet in het meer integreren van onze silo-rapporten (jaarrekening, transparantieverslag en MVO verslag). Dit jaar heeft KPMG gekozen voor een nog meer ge├»ntegreerde benadering en het raamwerk van het IIRC als uitgangspunt voor het verslag genomen om zo onze waardecreatie voor de maatschappij beter duidelijk te maken.”