LeftRight

Category : KPMG

Integrated Reporting bij KPMG

KPMG

Het integrated report van KPMG

“Vorig jaar hebben we eerste stappen gezet in het meer integreren van onze silo-rapporten (jaarrekening, transparantieverslag en MVO verslag). Dit jaar heeft KPMG gekozen voor een nog meer geïntegreerde benadering en het raamwerk van het IIRC als uitgangspunt voor het verslag genomen om zo onze waardecreatie voor de maatschappij beter duidelijk te maken.”